Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por conciliación da vida familiar e laboral - Enfermeiro(a) especialista en saúde mental [Actualización a 31/10/2020]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) tras cambio de distrito por conciliación da vida familiar e laboral - Enfermeiro(a) especialista en saúde mental [Actualización a 31/10/2020]

Data de xeneración: 20 de abril de 2021.
 
Só con efectos para a Quenda Libre.