Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación e número de orde - Técnico(a) superior de sistemas e tecnoloxías da información [Actualización a 31/10/2022]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación e número de orde - Técnico(a) superior de sistemas e tecnoloxías da información [Actualización a 31/10/2022]