Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación e número de orde - Enxeñeiro(a) Técnico(a) [Actualización a 31/10/2022]

Lista definitiva de aspirantes admitidos(as) con puntuación e número de orde - Enxeñeiro(a) Técnico(a) [Actualización a 31/10/2022]