Paciente experto 2.0

Paciente experto 2.0

  • Desenvolver espacios nos que os pacientes podan compartir tratamentos e problemas de saúde, ofrecendo ferramentas de autoxestión do seu estado de saúde e enfermidade.
  • Dotar de dispositivos físicos que faciliten a autoxestión e incluso, o autodiagnóstico.