INSIS (InnovaSIS - Sistema Integral de Xestión de pacientes)

INSIS (InnovaSIS - Sistema Integral de Xestión de pacientes)

 • Trátase dun sistema integral de xestión de pacientes para substituír os sistemas actuais de xestión de pacientes nos ámbitos de atención primaria e atención hospitalaria, agrupando funcionalidades de xestión dispersas por outros sistemas corporativos. As súas funcionalidades principais son:
  • Implementación do modelo funcional de Xestión de Procesos e dos modelos organizativos de Áreas de Xestión Clínica e de Estruturas Organizativas de Xestión Integrada.
  • Proporcionar a pacientes e profesionais a información e mecanismos necesarios para o seguimento do proceso asistencial, garantindo a accesibilidade e a continuidade asistencial e apoiando a xestión eficiente dos recursos dispoñibles.
  • Ficheiro Mestre de Pacientes.
  • Xestor de Oferta: Información sobre os recursos físicos, funcionais e organizativos de toda a rede xunto coa descrición dos servizos que presta a organización e as relacións que se establezan con respecto ás unidades e aos profesionais que deben prestar devanditos servizos.
  • Xestor de Demanda: rexistro e xestión das peticións de asistencia que requiran ordenación, planificación ou programación.
  • Xestor de Planificación: xestión da capacidade asistencial con módulos específicos para xestión de asignacións e para programación das actividades previamente rexistradas no Xestor de Demanda.
  • Xestor de Procesos Asistenciais: Definición dos procesos e protocolos asociados.
  • Xestor de Actividade: Soporte ao rexistro da actividade nos distintos escenarios de atención da organización.
  • Xestor de Procesos de Soporte: definición dos proceso operativos e todos os fluxos de traballo que regulan a xestión de actividade da organización.
 • O piloto levou a cabo na EOXI de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras.

H2050-INNOVASIS.png