Contratacións CPI/IS

Contratacións CPI/IS

En Innova Saúde aplicouse a contratación baixo modalidade Compra Pública de Innovación (CPI) en 21 contratos por importe de 16,99M€, dos cales 16,55M€ correspóndense con Compra Pública de Tecnoloxía Innovadora (CPTI) e ao redor de 0,44M€ con Compra Pública Precomercial (CPP).

O 50,71% do orzamento executado en Innova Saúde correspóndese con contratación de CPI.
CONTRATO SUBPROXECTO IMPORTE EXECUTADO EMPRESA ADXUDICATARIA
PADTM - Plataforma móbil con equipo de asistencia IS-1- Punto de Atención Diagnóstico-Terapéutico Móbil 1.747.433,60€ alegria.png

ALEGRÍA ACTIVITY, S.L.

CIMED - Contratación do desenvolvemento dunha plataforma de diagnóstico da imaxe médica IS-2- Central de imaxe médica 1.264.450,00€ bahia.png

BAHÍA SOFTWARE, S.L.

XEDOSE - Contratación por CPTI do desenvolvemento dun sistema de xestión de dosimetría IS-2- Central de imaxe médica 333.415,49 € geh.png

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.L.

HCEPRO - Contratación do servizo de desenvolvemento da historia clínica electrónica orientada ao seguimento integral de pacientes en todo o continuo asistencial IS-3 - Hospital na casa 3.730.081,51 € cotesa.png

INDRA SISTEMAS, S.A.

CETIR - Contratación por CPTI, do desenvolvemento dunha plataforma de integración con sistemas de comunicación en tempo real IS-4 - Produtos de teleasistencia multiespecialidade 649.503,12 € apd.png

BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.

TELEA - Contratación do desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica de asistencia domiciliaria IS-5 - Fogar dixital asistencial 2.336.358,77 € indratelefónica

UTE INDRA SISTEMAS, S.A. + TELEFÓNICA SOLUCIONES Y COMUNITARIAS ESPAÑA, S.A.

E-PACIENTE - Desenvolvemento dunha plataforma de E-Paciente IS-6 - Paciente experto 2.0 1.89.000,00 € hp.png

Hewlett Packard Española, S.L.

ALERTA - Sistema de xestión de alertas en procesos de atención IS-7 - Sistema intelixente de alertas multinivel 506.793,23 € telekom

T-SYSTEMS ITC IBERICA, S.A.U.

CESIM (SIMULACION) - Deseño, desenvolvemento e demostración dun centro virtual de xestión de análise avanzada automatizada do adestramento sanitario IS-8 - Central de simulación médica avanzada 1.168.860,00 € everis

EVERIS SPAIN, S.L.U.

ADICAD - Contratación por CPTI do desenvolvemento dunha plataforma multiespecialidade de procesamento avanzado de imaxe médica dixital de axuda ao diagnóstico asistido por computador IS-9 - Sistemas de diagnóstico asistido por ordenador 337.596,75 € dominion

DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.AU

CAD - Algoritmos CAD para nódulos de cancro de pulmón e melanoma. Lote 1 IS-9 - Sistemas de diagnóstico asistido por ordenador 435.600,00 € alma

ALMA IT SYSTEMS, S.L.

CAD - Algoritmos CAD para nódulos de cancro de pulmón e melanoma. Lote 2 IS-9 - Sistemas de diagnóstico asistido por ordenador 347.224,05 € dominion

DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.AU

HEXIN - Adquisición, integración e adaptación dunha plataforma de explotación de información e xestión de datos clínicos e epidemiolóxicos IS-12 - Sistema integrado de información e xestión de datos clínicos e epidemiolóxicos 982.278,00 € gmv

GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET

INNOVASUMA - Contratos CPP desenvolvemento produtos de I+D . Lote 1 Avanced Marker Discovery IS-13 - Transferencia e difusión de resultados 93.264,99 € Avanced Marker Discovery

Avanced Marker Discovery

INNOVASUMA - Contratos CPP desenvolvemento produtos de I+D Lote 1 Progenika Biopharme, S.A. IS-13 - Transferencia e difusión de resultados 110.884,40 € Progenika Biopharme, S.A.

Progenika Biopharme, S.A.

INNOVASUMA - Contratos CPP desenvolvemento produtos de I+D Lote 2 Genomica S.A.U. IS-13 - Transferencia e difusión de resultados 110.884,40 € Genomica S.A.U.

Genomica S.A.U.

INNOVASUMA - Contratos CPP desenvolvemento produtos de I+D Lote 2 Inmunostep, S.L. IS-13 - Transferencia e difusión de resultados 5.735,40 € Inmunostep, S.L.

Inmunostep, S.L.

INNOVASUMA - Contratos CPP desenvolvemento produtos de I+D Lote 2 IGEN BIOETCHA, S.L. IS-13 - Transferencia e difusión de resultados 110.170,50 € IGEN BIOETCHA, S.L.

IGEN BIOETCHA, S.L.

SIEDOC - Desenvolvemento dun sistema de importación, exportación e dicomización de información clínica mediante a modalidade de compra pública de tecnoloxía innovadora (CPTI) IS-14 - Sistema integrado de dixitalización, indexación, custodia e xestión da información clínica 436.810,00 € bahia

BAHÍA SOFTWARE, S.L

XEDOC - Contratación do servizo de desenvolvemento dunha plataforma de almacenamento, custodia e xestión da documentación electrónica IS-14 - Sistema integrado de dixitalización, indexación, custodia e xestión da información clínica 740.278,00 € QUERES TECHNOLOGIES, S.L.

QUERES TECHNOLOGIES, S.L.

VOZ - Desenvolvemento sistema de control por voz avanzado da historia clínica IS-14 - Sistema integrado de dixitalización, indexación, custodia e xestión da información clínica 448.910,00 € SQA MURCIA, S.L.

SQA MURCIA, S.L.