Resolución de 5 de abril 2022, pola que se actualizan as clasificaciones de prótesis externas de membro superior e membro inferior, ortopótesis para agenesia, sillas de rodas, ortesis e productos para a terapia de linfedema

Resolución de 5 de abril 2022, pola que se actualizan as clasificaciones de prótesis externas de membro superior e membro inferior, ortopótesis para agenesia, sillas de rodas, ortesis e productos para a terapia de linfedema

Cargando