Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia

ACORDO do 5 de novembro de 2018 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, polo que se fai pública a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no concurso público para a adxudicación de novas oficinas de farmacia.

Data de publicación: 08/11/2018

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos méritos alegados: Ata o 22/11/2018 inclusive