Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

Nome: CENTRO ONCOLOXICO DE GALICIA
Enderezo: RUA DOCTOR CAMILO VEIRAS 1, 15009, CORUÑA (A)