Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

Nome: CENTRO PSICOLOXICO "DILEMA"
Enderezo: RUA DOUTOR TEIXEIRO (DO) 28, 15701, SANTIAGO DE COMPOSTELA