Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
442.273 71.052 270.880 89.936 77.557

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ARBO 2.495 227 1.443 825 339
BAIONA 2.127 1.036 910 181 299
CANGAS 5.953 3.376 2.233 344 765
CAÑIZA (A) 4.840 502 2.854 1.484 745
COVELO (O) 1.613 127 865 621 192
CRECENTE 1.446 74 782 590 170
FORNELOS DE MONTES 1.596 111 953 532 241
GONDOMAR 2.724 1.166 1.265 293 427
GUARDA (A) 11.510 1.591 7.342 2.577 2.019
MOAÑA 4.199 2.302 1.644 253 541
MONDARIZ 3.978 439 2.321 1.218 598
MONDARIZ-BALNEARIO 679 0 468 211 107
MOS 13.603 1.776 8.769 3.058 2.348
NEVES (AS) 3.507 358 2.059 1.090 548
NIGRAN 5.879 3.168 2.192 519 716
OIA 2.143 170 1.327 646 333
PAZOS DE BORBEN 1.562 131 869 562 219
PONTEAREAS 22.843 3.243 15.355 4.245 4.581
PORRIÑO (O) 20.241 3.005 13.755 3.481 4.213
REDONDELA 30.166 3.752 19.689 6.725 5.421
ROSAL (O) 4.633 337 3.028 1.268 740
SALCEDA DE CASELAS 7.836 1.305 5.126 1.405 1.535
SALVATERRA DE MIÑO 8.099 1.087 5.039 1.973 1.387
TOMIÑO 11.762 1.404 7.619 2.739 2.063
TUI 18.145 2.470 11.891 3.784 3.466
VIGO 248.694 37.895 151.082 49.312 43.544