Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
448.627 68.277 276.913 93.450 77.669

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ARBO 2.528 235 1.460 833 334
BAIONA 2.555 999 1.278 278 424
CANGAS 6.756 3.222 3.064 470 1.047
CAÑIZA (A) 4.875 500 2.859 1.516 743
COVELO (O) 1.667 141 907 619 198
CRECENTE 1.451 66 800 585 176
FORNELOS DE MONTES 1.604 103 954 547 237
GONDOMAR 3.362 1.153 1.815 394 613
GUARDA (A) 11.534 1.576 7.318 2.640 1.962
MOAÑA 4.752 2.194 2.175 383 739
MONDARIZ 3.995 440 2.342 1.213 591
MONDARIZ-BALNEARIO 668 0 470 198 107
MOS 13.602 1.719 8.747 3.136 2.307
NEVES (AS) 3.493 350 2.054 1.089 536
NIGRAN 6.924 3.075 3.139 710 1.014
OIA 2.163 151 1.324 688 313
PAZOS DE BORBEN 1.627 129 924 574 231
PONTEAREAS 23.019 3.094 15.534 4.391 4.477
PORRIÑO (O) 20.569 2.989 13.941 3.639 4.100
REDONDELA 29.931 3.553 19.434 6.944 5.227
ROSAL (O) 4.655 320 3.034 1.301 738
SALCEDA DE CASELAS 8.060 1.291 5.316 1.453 1.538
SALVATERRA DE MIÑO 8.215 1.011 5.179 2.025 1.394
TOMIÑO 11.858 1.376 7.651 2.831 2.032
TUI 18.330 2.360 12.093 3.877 3.433
VIGO 250.434 36.230 153.101 51.116 43.158