Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
440.604 71.819 269.564 88.640 77.647

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ARBO 2.514 236 1.448 830 340
BAIONA 2.045 1.053 829 163 277
CANGAS 5.822 3.450 2.045 327 716
CAÑIZA (A) 4.860 505 2.866 1.489 756
COVELO (O) 1.618 129 863 626 194
CRECENTE 1.444 73 781 590 168
FORNELOS DE MONTES 1.617 111 966 540 249
GONDOMAR 2.569 1.149 1.146 274 382
GUARDA (A) 11.477 1.606 7.354 2.517 2.038
MOAÑA 4.075 2.334 1.504 237 497
MONDARIZ 3.982 444 2.323 1.215 606
MONDARIZ-BALNEARIO 682 0 473 209 114
MOS 13.612 1.807 8.772 3.033 2.356
NEVES (AS) 3.520 357 2.077 1.086 564
NIGRAN 5.684 3.179 2.023 482 667
OIA 2.142 165 1.343 634 335
PAZOS DE BORBEN 1.560 135 871 554 220
PONTEAREAS 22.876 3.296 15.386 4.194 4.618
PORRIÑO (O) 20.071 2.987 13.683 3.401 4.219
REDONDELA 30.204 3.799 19.768 6.637 5.493
ROSAL (O) 4.657 351 3.050 1.256 761
SALCEDA DE CASELAS 7.794 1.318 5.104 1.372 1.545
SALVATERRA DE MIÑO 8.043 1.088 5.026 1.929 1.405
TOMIÑO 11.745 1.421 7.620 2.704 2.087
TUI 18.072 2.468 11.864 3.740 3.485
VIGO 247.919 38.358 150.379 48.601 43.555