Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
452.594 66.938 280.096 95.762 77.468

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ARBO 2.570 243 1.494 833 344
BAIONA 2.911 1.073 1.506 332 495
CANGAS 7.249 3.149 3.536 564 1.194
CAÑIZA (A) 4.212 488 2.536 1.188 657
COVELO (O) 1.676 139 922 615 204
CRECENTE 2.086 60 1.120 906 244
FORNELOS DE MONTES 1.589 93 943 553 228
GONDOMAR 3.697 1.170 2.055 472 689
GUARDA (A) 11.520 1.564 7.244 2.712 1.919
MOAÑA 4.933 2.099 2.388 446 811
MONDARIZ 3.958 437 2.306 1.215 581
MONDARIZ-BALNEARIO 692 0 481 211 111
MOS 13.592 1.693 8.712 3.187 2.255
NEVES (AS) 3.465 337 2.062 1.066 517
NIGRAN 7.386 2.949 3.583 854 1.184
OIA 2.144 142 1.309 693 314
PAZOS DE BORBEN 1.655 145 927 583 235
PONTEAREAS 22.892 2.954 15.472 4.466 4.316
PORRIÑO (O) 20.821 3.001 14.076 3.744 4.078
REDONDELA 29.798 3.458 19.289 7.051 5.043
ROSAL (O) 4.627 301 2.995 1.331 716
SALCEDA DE CASELAS 8.165 1.275 5.429 1.461 1.536
SALVATERRA DE MIÑO 8.390 1.032 5.287 2.071 1.405
TOMIÑO 11.887 1.397 7.613 2.877 1.969
TUI 18.423 2.325 12.150 3.948 3.341
VIGO 252.256 35.414 154.661 52.383 43.082