Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
219.303 27.583 141.961 49.759 40.677

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
BARRO 3.267 385 2.063 819 548
BUEU 11.735 1.412 7.721 2.602 2.155
CALDAS DE REIS 10.071 1.661 6.324 2.086 1.843
CAMPO LAMEIRO 1.347 0 802 545 194
CERDEDO-COTOBADE 4.001 0 2.504 1.497 609
CUNTIS 4.629 685 2.550 1.394 695
FORCAREI 3.434 507 1.579 1.348 392
GROVE O 11.066 1.343 7.404 2.319 2.087
LAMA A 2.046 0 1.238 808 328
MARIN 25.244 3.201 16.803 5.240 4.740
MEAÑO 4.842 522 3.054 1.266 899
MEIS 4.319 390 2.740 1.189 733
MORAÑA 3.449 0 2.434 1.015 718
POIO 14.124 1.979 9.128 3.017 2.695
PONTE-CALDELAS 4.770 765 2.735 1.270 747
PONTEVEDRA 80.728 10.945 53.635 16.148 15.859
PORTAS 2.210 0 1.479 731 404
SANXENXO 16.851 2.243 10.834 3.774 3.116
SOUTOMAIOR 5.728 893 3.595 1.240 1.031
VILABOA 5.442 652 3.339 1.451 884