Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
218.799 27.077 141.269 50.453 40.038

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
BARRO 3.240 371 2.048 821 543
BUEU 11.647 1.386 7.597 2.664 2.101
CALDAS DE REIS 9.936 1.582 6.238 2.116 1.801
CAMPO LAMEIRO 1.317 0 783 534 188
CERDEDO-COTOBADE 3.945 0 2.462 1.483 582
CUNTIS 4.576 686 2.490 1.400 663
FORCAREI 3.435 554 1.567 1.314 393
GROVE O 11.040 1.304 7.372 2.364 2.068
LAMA A 2.023 0 1.222 801 311
MARIN 25.162 3.158 16.701 5.303 4.663
MEAÑO 4.762 474 3.009 1.279 874
MEIS 4.253 353 2.705 1.195 718
MORAÑA 3.429 0 2.418 1.011 690
POIO 14.071 1.908 9.105 3.058 2.642
PONTE-CALDELAS 4.664 681 2.701 1.282 713
PONTEVEDRA 81.042 10.805 53.708 16.529 15.755
PORTAS 2.192 0 1.461 731 392
SANXENXO 16.907 2.252 10.800 3.855 3.056
SOUTOMAIOR 5.708 896 3.569 1.243 1.014
VILABOA 5.450 667 3.313 1.470 871