Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
219.151 27.415 141.790 49.946 40.430

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
BARRO 3.262 387 2.060 815 544
BUEU 11.687 1.383 7.683 2.621 2.130
CALDAS DE REIS 10.017 1.637 6.301 2.079 1.836
CAMPO LAMEIRO 1.336 0 793 543 194
CERDEDO-COTOBADE 3.989 0 2.505 1.484 604
CUNTIS 4.598 683 2.527 1.388 687
FORCAREI 3.441 540 1.573 1.328 397
GROVE O 11.031 1.326 7.366 2.339 2.066
LAMA A 2.047 0 1.240 807 323
MARIN 25.232 3.195 16.771 5.266 4.712
MEAÑO 4.836 524 3.042 1.270 897
MEIS 4.306 381 2.733 1.192 731
MORAÑA 3.432 0 2.421 1.011 703
POIO 14.140 1.956 9.141 3.043 2.683
PONTE-CALDELAS 4.729 733 2.728 1.268 739
PONTEVEDRA 80.829 10.887 53.681 16.261 15.789
PORTAS 2.199 0 1.474 725 402
SANXENXO 16.859 2.221 10.826 3.812 3.094
SOUTOMAIOR 5.730 903 3.583 1.244 1.022
VILABOA 5.451 659 3.342 1.450 877