Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
217.134 25.288 139.647 52.199 37.984

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
BARRO 3.176 373 1.981 822 500
BUEU 11.508 1.297 7.415 2.796 1.956
CALDAS DE REIS 9.969 1.517 6.249 2.203 1.747
CAMPO LAMEIRO 1.261 0 721 540 166
CERDEDO-COTOBADE 3.808 0 2.324 1.484 541
CUNTIS 4.233 534 2.344 1.355 579
FORCAREI 3.274 573 1.521 1.180 367
GROVE O 10.707 1.161 7.087 2.459 1.882
LAMA A 1.991 0 1.210 781 292
MARIN 24.906 2.959 16.453 5.494 4.419
MEAÑO 4.744 444 3.009 1.291 840
MEIS 4.144 364 2.570 1.210 651
MORAÑA 3.317 0 2.262 1.055 605
POIO 14.022 1.697 9.094 3.231 2.517
PONTE-CALDELAS 4.513 605 2.664 1.244 695
PONTEVEDRA 81.323 10.231 53.600 17.492 15.075
PORTAS 2.105 0 1.383 722 340
SANXENXO 17.144 2.096 10.989 4.059 3.017
SOUTOMAIOR 5.637 829 3.555 1.253 955
VILABOA 5.352 608 3.216 1.528 840