Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
218.750 26.578 141.100 51.072 39.542

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
BARRO 3.215 365 2.021 829 530
BUEU 11.615 1.364 7.535 2.716 2.055
CALDAS DE REIS 9.991 1.570 6.282 2.139 1.795
CAMPO LAMEIRO 1.307 0 769 538 174
CERDEDO-COTOBADE 3.894 0 2.419 1.475 572
CUNTIS 4.500 652 2.445 1.403 649
FORCAREI 3.407 558 1.568 1.281 388
GROVE O 10.990 1.283 7.323 2.384 2.017
LAMA A 2.032 0 1.235 797 324
MARIN 25.105 3.092 16.654 5.359 4.581
MEAÑO 4.752 460 3.003 1.289 864
MEIS 4.224 347 2.680 1.197 712
MORAÑA 3.418 0 2.396 1.022 682
POIO 13.989 1.847 9.044 3.098 2.584
PONTE-CALDELAS 4.621 648 2.694 1.279 706
PONTEVEDRA 81.447 10.684 53.865 16.898 15.600
PORTAS 2.168 0 1.440 728 382
SANXENXO 16.964 2.202 10.863 3.899 3.046
SOUTOMAIOR 5.676 872 3.560 1.244 1.013
VILABOA 5.435 634 3.304 1.497 868