Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
218.098 26.053 140.565 51.480 38.989

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
BARRO 3.175 360 2.005 810 520
BUEU 11.587 1.342 7.477 2.768 2.017
CALDAS DE REIS 9.929 1.526 6.233 2.170 1.762
CAMPO LAMEIRO 1.294 0 754 540 166
CERDEDO-COTOBADE 3.843 0 2.361 1.482 565
CUNTIS 4.417 633 2.394 1.390 628
FORCAREI 3.339 578 1.541 1.220 370
GROVE O 10.933 1.263 7.259 2.411 1.974
LAMA A 2.006 0 1.229 777 327
MARIN 24.947 3.014 16.539 5.394 4.491
MEAÑO 4.740 453 3.003 1.284 860
MEIS 4.184 335 2.642 1.207 695
MORAÑA 3.390 0 2.356 1.034 660
POIO 14.027 1.791 9.075 3.161 2.569
PONTE-CALDELAS 4.584 634 2.682 1.268 693
PONTEVEDRA 81.394 10.449 53.832 17.113 15.419
PORTAS 2.126 0 1.419 707 357
SANXENXO 17.097 2.171 10.957 3.969 3.072
SOUTOMAIOR 5.663 867 3.541 1.255 992
VILABOA 5.423 637 3.266 1.520 852