Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORU%u00d1A

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
511.554 59.738 328.590 123.226 90.307

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ABEGONDO 4.989 727 2.777 1.485 687
ARANGA 1.433 0 848 585 192
ARTEIXO 30.743 4.317 21.043 5.383 6.006
BERGONDO 5.676 632 3.383 1.661 861
BETANZOS 14.511 2.021 9.027 3.463 2.466
CABANA DE BERGANTIÑOS 3.828 321 2.179 1.328 504
CAMBRE 25.504 3.161 17.665 4.678 4.717
CARBALLO 31.761 3.927 20.144 7.690 5.405
CARRAL 5.629 640 3.515 1.474 984
CERCEDA 4.695 464 2.728 1.503 694
COIROS 1.340 0 778 562 181
CORISTANCO 6.187 581 3.567 2.039 866
CORUÑA (A) 251.896 28.614 162.756 60.526 46.049
CULLEREDO 30.163 4.348 20.189 5.626 5.584
CURTIS 3.938 506 2.369 1.063 598
IRIXOA 1.073 0 670 403 156
LARACHA 10.687 1.246 6.527 2.914 1.768
LAXE 2.949 281 1.716 952 397
MALPICA DE BERGANTIÑOS 5.045 282 2.959 1.804 644
MIÑO 5.751 827 3.474 1.450 995
OLEIROS 34.840 4.497 22.734 7.609 6.176
OZA-CESURAS 4.088 96 2.445 1.547 604
PADERNE 1.848 140 1.020 688 212
PONTECESO 5.107 415 2.977 1.715 677
SADA 14.346 1.625 9.019 3.702 2.438
SOBRADO 1.483 0 880 603 197
VILARMAIOR 997 0 632 365 143
VILASANTAR 1.047 70 569 408 106