Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORU%u00d1A

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
511.247 60.022 328.247 122.978 90.364

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ABEGONDO 4.984 731 2.772 1.481 684
ARANGA 1.427 0 842 585 191
ARTEIXO 30.689 4.332 21.011 5.346 5.997
BERGONDO 5.660 635 3.370 1.655 858
BETANZOS 14.488 2.030 8.988 3.470 2.468
CABANA DE BERGANTIÑOS 3.838 322 2.189 1.327 509
CAMBRE 25.493 3.171 17.678 4.644 4.736
CARBALLO 31.789 3.954 20.166 7.669 5.417
CARRAL 5.630 643 3.509 1.478 991
CERCEDA 4.704 467 2.727 1.510 696
COIROS 1.329 0 774 555 179
CORISTANCO 6.198 578 3.576 2.044 863
CORUÑA (A) 251.809 28.787 162.569 60.453 46.092
CULLEREDO 30.137 4.379 20.162 5.596 5.592
CURTIS 3.925 500 2.377 1.048 597
IRIXOA 1.078 0 669 409 157
LARACHA 10.688 1.245 6.529 2.914 1.785
LAXE 2.949 276 1.723 950 399
MALPICA DE BERGANTIÑOS 5.039 284 2.961 1.794 641
MIÑO 5.723 824 3.462 1.437 994
OLEIROS 34.763 4.499 22.660 7.604 6.150
OZA-CESURAS 4.092 97 2.450 1.545 600
PADERNE 1.860 141 1.028 691 214
PONTECESO 5.109 423 2.975 1.711 673
SADA 14.309 1.634 8.988 3.687 2.438
SOBRADO 1.491 0 888 603 196
VILARMAIOR 999 0 633 366 143
VILASANTAR 1.047 70 571 406 104