Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORU%u00d1A

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
513.528 59.402 329.480 124.646 89.179

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ABEGONDO 5.041 741 2.797 1.503 679
ARANGA 1.445 0 861 584 188
ARTEIXO 30.977 4.266 21.169 5.542 5.918
BERGONDO 5.719 631 3.405 1.683 863
BETANZOS 14.559 2.013 9.036 3.510 2.418
CABANA DE BERGANTIÑOS 3.808 318 2.141 1.349 496
CAMBRE 25.655 3.160 17.701 4.794 4.637
CARBALLO 31.748 3.865 20.121 7.762 5.330
CARRAL 5.672 659 3.517 1.496 971
CERCEDA 4.687 464 2.710 1.513 693
COIROS 1.359 0 790 569 187
CORISTANCO 6.110 571 3.489 2.050 843
CORUÑA (A) 252.504 28.451 163.135 60.918 45.450
CULLEREDO 30.287 4.241 20.274 5.772 5.480
CURTIS 4.014 535 2.403 1.076 606
IRIXOA 1.053 0 652 401 144
LARACHA 10.776 1.234 6.588 2.954 1.738
LAXE 2.895 270 1.669 956 385
MALPICA DE BERGANTIÑOS 4.949 270 2.889 1.790 609
MIÑO 5.795 826 3.508 1.461 965
OLEIROS 35.449 4.544 23.053 7.852 6.244
OZA-CESURAS 4.046 95 2.424 1.527 595
PADERNE 1.847 138 1.014 695 210
PONTECESO 5.095 415 2.949 1.731 659
SADA 14.537 1.624 9.136 3.777 2.436
SOBRADO 1.467 0 847 620 180
VILARMAIOR 1.003 0 642 361 147
VILASANTAR 1.031 71 560 400 108