Busca de hospitais

Busca de hospitais

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORU%u00d1A

Distribución etárea e xeográfica de cidadáns con Tarxeta Sanitaria

TOTAIS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Total 0-14 15-64 >=65 15-45
511.977 59.658 328.963 123.356 90.114

DESGLOSE POR CONCELLOS

Grupos de idade (anos) Mulleres
Concello Total 0-14 15-64 >=65 15-45
ABEGONDO 4.992 733 2.777 1.482 686
ARANGA 1.430 0 846 584 188
ARTEIXO 30.755 4.297 21.051 5.407 5.996
BERGONDO 5.698 633 3.399 1.666 863
BETANZOS 14.532 2.011 9.050 3.471 2.463
CABANA DE BERGANTIÑOS 3.826 317 2.178 1.331 498
CAMBRE 25.557 3.149 17.691 4.717 4.705
CARBALLO 31.746 3.909 20.132 7.705 5.401
CARRAL 5.646 651 3.524 1.471 987
CERCEDA 4.685 460 2.720 1.505 689
COIROS 1.347 0 783 564 182
CORISTANCO 6.182 579 3.568 2.035 862
CORUÑA (A) 252.059 28.594 162.935 60.530 45.910
CULLEREDO 30.191 4.317 20.228 5.646 5.573
CURTIS 3.956 510 2.376 1.070 605
IRIXOA 1.066 0 664 402 151
LARACHA 10.709 1.243 6.553 2.913 1.767
LAXE 2.936 275 1.711 950 396
MALPICA DE BERGANTIÑOS 5.034 283 2.949 1.802 639
MIÑO 5.775 835 3.497 1.443 995
OLEIROS 34.966 4.526 22.808 7.632 6.214
OZA-CESURAS 4.092 96 2.454 1.542 605
PADERNE 1.846 140 1.013 693 212
PONTECESO 5.104 415 2.970 1.719 669
SADA 14.329 1.616 9.005 3.708 2.414
SOBRADO 1.476 0 880 596 194
VILARMAIOR 996 0 632 364 143
VILASANTAR 1.046 69 569 408 107