Busca de hospitais

Busca de hospitais

LISTADO DE OFERTA DE DOAZÓNS

Nome: CENTRO ONCOLOXICO DE GALICIA
Tipo de centro: HOSPITAIS ESPECIALIZADOS
Titular: CENTRO ONCOLOGICO DE GALICIA "JOSE ANTONIO QUIROGA Y PIÑEIRO"
Número de rexistro: C-15-000187 Data de autorización: 25/10/1988
Data de baixa: - Data de vixencia: 03/10/2027
Enderezo: RUA DOCTOR CAMILO VEIRAS 1
Provincia: A CORUÑA Concello: CORUÑA (A)
Código Postal: 15009
Teléfono: 981287499 Fax: 981287122