Busca de hospitais

Busca de hospitais

LISTADO DE OFERTA ASISTENCIAL

Nome: COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE
Tipo de centro: HOSPITAIS XERAIS
Titular: SERVIZO GALEGO DE SAUDE
Número de rexistro: C-32-000114 Data de autorización: 25/10/1988
Data de baixa: - Data de vixencia: 28/07/2026
Páxina web: -
Enderezo: RUA RAMON PUGA 52
Provincia: OURENSE Concello: OURENSE
Código Postal: 32005
Teléfono: 988385500 Fax: 988385551

OFERTA ASISTENCIAL ACTUAL

 • ALERGOLOXIA
 • ANALISES CLINICOS
 • ANATOMIA PATOLOXICA
 • ANESTESIA E REANIMACION
 • ANXIOLOXIA E CIRURXIA VASCULAR
 • APARELLO DIXESTIVO
 • ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA
 • BANCO DE TECIDOS
 • BIOQUIMICA CLINICA
 • CARDIOLOXIA
 • CIRURXIA MAIOR AMBULATORIA
 • CIRURXIA MENOR AMBULATORIA
 • CIRURXIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOXIA
 • CIRURXIA PEDIATRICA
 • CIRURXIA XERAL E DIXESTIVO
 • COIDADOS INTENSIVOS NEONATAIS
 • COIDADOS INTERMEDIOS NEONATAIS
 • COIDADOS PALIATIVOS
 • DERMATOLOXIA
 • DIALESE
 • ENDOCRINOLOXIA
 • ENFERMERIA OBSTETRICO-XINECOLOXICA (MATRONA)
 • ENFERMERIA XERAL
 • EXTRACION DE ORGANOS
 • FARMACIA
 • FISIOTERAPIA
 • HEMATOLOXIA CLINICA
 • HEMODINAMICA
 • HOSPITAL DE DIA
 • IMPLANTACION DE TECIDOS
 • INMUNOLOXIA
 • INSEMINACION ARTIFICIAL
 • INTERRUPCION VOLUNTARIA DO EMBARAZO
 • LABORATORIO DE HEMATOLOXIA
 • LABORATORIO DE SEME PARA CAPACITACION ESPERMATICA
 • MEDICINA DO TRABALLO
 • MEDICINA INTENSIVA
 • MEDICINA INTERNA
 • MEDICINA NUCLEAR
 • MEDICINA PREVENTIVA
 • MICROBIOLOXIA E PARASITOLOXIA
 • NEFROLOXIA
 • NEUMOLOXIA
 • NEUROCIRURXIA
 • NEUROFISIOLOXIA
 • NEUROLOXIA
 • NUTRICION E DIETETICA
 • OBSTETRICIA
 • OBTENCION DE MOSTRAS
 • OBTENCION DE TECIDOS
 • OFTALMOLOXIA
 • ONCOLOXIA
 • OTORRINOLARINGOLOXIA
 • PEDIATRIA
 • PLANIFICACION FAMILIAR
 • PSICOLOXIA CLINICA
 • PSIQUIATRIA
 • RADIODIAGNOSTICO
 • RADIOTERAPIA
 • REHABILITACION
 • REUMATOLOXIA
 • SERVIZO DE TRANSFUSION
 • TELE-RADIODIAGNOSTICO
 • TERAPIA OCUPACIONAL
 • TRATAMIENTO DA DOR
 • UROLOXIA
 • URXENCIAS
 • VACINACION
 • XENETICA
 • XINECOLOXIA