Busca de hospitais

Busca de hospitais

LISTADO DE OFERTA ASISTENCIAL

Nome: CENTRO ONCOLOXICO DE GALICIA
Tipo de centro: HOSPITAIS ESPECIALIZADOS
Titular: CENTRO ONCOLOGICO DE GALICIA "JOSE ANTONIO QUIROGA Y PIÑEIRO"
Número de rexistro: C-15-000187 Data de autorización: 25/10/1988
Data de baixa: - Data de vixencia: 03/10/2027
Enderezo: RUA DOCTOR CAMILO VEIRAS 1
Provincia: A CORUÑA Concello: CORUÑA (A)
Código Postal: 15009
Teléfono: 981287499 Fax: 981287122

OFERTA ASISTENCIAL ACTUAL

 • ANALISES CLINICOS
 • ANATOMIA PATOLOXICA
 • ANESTESIA E REANIMACION
 • ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA
 • CARDIOLOXIA
 • CIRURXIA MENOR AMBULATORIA
 • CIRURXIA PLASTICA E REPARADORA
 • CIRURXIA XERAL E DIXESTIVO
 • COIDADOS PALIATIVOS
 • ENFERMERIA XERAL
 • FARMACIA
 • FISIOTERAPIA
 • HEMATOLOXIA CLINICA
 • HOSPITAL DE DIA
 • LABORATORIO DE HEMATOLOXIA
 • LOGOPEDIA
 • MEDICINA INTERNA
 • MEDICINA NUCLEAR
 • MEDICINA PREVENTIVA
 • MEDICINA XERAL/DE FAMILIA
 • NEUROLOXIA
 • NUTRICION E DIETETICA
 • OBTENCION DE MOSTRAS
 • ONCOLOXIA
 • OTORRINOLARINGOLOXIA
 • PSICOLOXIA CLINICA
 • RADIODIAGNOSTICO
 • RADIOTERAPIA
 • SERVIZO DE TRANSFUSION
 • TRATAMIENTO DA DOR
 • UROLOXIA
 • URXENCIAS
 • XENETICA
 • XINECOLOXIA