Busca de hospitais

Busca de hospitais

LISTADO DE OFERTA ASISTENCIAL

Nome: HM MODELO-BELEN
Tipo de centro: HOSPITAIS XERAIS
Titular: SANATORIO QUIRURGICO MODELO S.L.
Número de rexistro: C-15-000190 Data de autorización: 30/05/1989
Data de baixa: - Data de vixencia: 26/06/2029
Enderezo: RUA VIRREY OSORIO 30
Provincia: A CORUÑA Concello: CORUÑA (A)
Código Postal: 15011
Teléfono: 981147300 Fax: 981264920

OFERTA ASISTENCIAL ACTUAL

 • ALERGOLOXIA
 • ANALISES CLINICOS
 • ANATOMIA PATOLOXICA
 • ANESTESIA E REANIMACION
 • ANXIOLOXIA E CIRURXIA VASCULAR
 • APARELLO DIXESTIVO
 • ATENCION SANITARIA DOMICILIARIA
 • BANCO DE EMBRIONS
 • CARDIOLOXIA
 • CIRURXIA CARDIACA
 • CIRURXIA ESTETICA
 • CIRURXIA MAIOR AMBULATORIA
 • CIRURXIA MAXILOFACIAL
 • CIRURXIA MENOR AMBULATORIA
 • CIRURXIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOXIA
 • CIRURXIA PEDIATRICA
 • CIRURXIA PLASTICA E REPARADORA
 • CIRURXIA XERAL E DIXESTIVO
 • COIDADOS INTENSIVOS NEONATAIS
 • COIDADOS INTERMEDIOS NEONATAIS
 • DERMATOLOXIA
 • ENDOCRINOLOXIA
 • ENFERMERIA OBSTETRICO-XINECOLOXICA (MATRONA)
 • ENFERMERIA XERAL
 • EXTRACION DE ORGANOS
 • FARMACIA
 • FECUNDACION IN VITRO
 • FISIOTERAPIA
 • HEMATOLOXIA CLINICA
 • HEMODINAMICA
 • HOSPITAL DE DIA
 • IMPLANTACION DE TECIDOS
 • INSEMINACION ARTIFICIAL
 • LABORATORIO DE HEMATOLOXIA
 • LABORATORIO DE SEME PARA CAPACITACION ESPERMATICA
 • LOGOPEDIA
 • MEDICINA DA EDUCACION FISICA E O DEPORTE
 • MEDICINA DO TRABALLO
 • MEDICINA INTENSIVA
 • MEDICINA INTERNA
 • MEDICINA NUCLEAR
 • MEDICINA XERAL/DE FAMILIA
 • MICROBIOLOXIA E PARASITOLOXIA
 • NEFROLOXIA
 • NEUMOLOXIA
 • NEUROCIRURXIA
 • NEUROFISIOLOXIA
 • NEUROLOXIA
 • OBSTETRICIA
 • OBTENCION DE MOSTRAS
 • OBTENCION DE TECIDOS
 • ODONTOLOXIA/ESTOMATOLOXIA
 • OFTALMOLOXIA
 • ONCOLOXIA
 • OTORRINOLARINGOLOXIA
 • PEDIATRIA
 • PSIQUIATRIA
 • RADIODIAGNOSTICO
 • RECUPERACION DE OOCITOS
 • REHABILITACION
 • REUMATOLOXIA
 • SERVIZO DE TRANSFUSION
 • TRATAMIENTO DA DOR
 • UROLOXIA
 • URXENCIAS
 • UTILIZACION DE OOCITOS CRIOPRESERVADOS CON FINALIDADE REPRODUCTIVA
 • VACINACION
 • XINECOLOXIA