Establecementos sanitarios autorizados para a dispensación de material ortoprotésico

Establecementos sanitarios autorizados para a dispensación de material ortoprotésico

Para a adquisición do material ortoprotésico prescrito deberá dirixirse a un establecemento sanitario autorizado. Ademais, se o produto é de fabricación, esixirá que o establecemento dispensador dispoña da licenza que lle permita fabricalo.

Mediante este formulario pode consultar os establecementos autorizados para a fabricación e a dispensación de material ortoprotésico.

Cubra datos neste formulario e prema o botón buscar. Deseguido listaranse os establecementos que cumpran os filtros da busca.

Autorización
Estado do establecemento