Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia

LOCALIZACIÓN DOS CENTROS, SERVIZOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS DE GALICIA

Mediante este formulario pode consultar os datos de autorización sanitaria que constan no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios de Galicia. Os listados están limitados a un número máximo de 100 entidades, salvo que a consulta se realice por concello.

Cubra datos neste formulario e prema o botón buscar. Deseguido listaranse os centros que cumpran os filtros da busca.

 
 
 
Titularidade
Estado