Pautas básicas do SNS para actuación sanitaria en casos de agresión ás mulleres con obxecto punzante en contexto de lecer

Pautas básicas do SNS para actuación sanitaria en casos de agresión ás mulleres con obxecto punzante en contexto de lecer

Cargando