Requisitos técnicos para a presentación electrónica

Requisitos técnicos para a presentación electrónica

REQUISITOS TÉCNICOS PARA A PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES, ESCRITOS E COMUNICACIÓNS