Federación galega de enfermidades raras e crónicas (FEGEREC)

Federación galega de enfermidades raras e crónicas (FEGEREC)

BGBl-4Zl_400x400.jpg 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A FEDERACIÓN GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS (FEGEREC) PARA A ABORDAXE FISIOTERAPÉUTICA NAS ENFERMIDADES RARAS E NEURODEXENERATIVAS
O Obxecto do Convenio
  • Favorecer o acceso de persoas que padecen unha enfermidade rara e que residen na comunidade autónoma de Galicia a rehabilitación fisioterápica de forma sostible a través de profesionais con experiencia e coñecemento específico en estas doenzas.

  • Dotar de información relacionada co ámbito da fisioterapia ás persoas que padecen unha enfermidade rara e/ou crónica e as súas familias sobre a patoloxía e os seus síntomas e técnicas para o seu tratamento.

  • Actuar na prevención de problemáticas afines, como alteracións circulatorias e tróficas, complicacións respiratorias, alteracións muscoesqueléticas e ortopédicas, etc.

  • Acadar que as persoas afectadas logren no posible unha máxima capacidade funcional e independencia nas actividades da vida diaria (AVD), logrando así incrementar a súa calidade de vida e a das súas familias.

  • Manter/mellorar a calidade de vida do paciente

  • Promover traballo integral cos diferentes profesionais que interveñen no tratamento

  • Favorecer adhesión ao tratamento​