Saíndo da consulta. Mapeo comunitario no barrio de Caranza

Saíndo da consulta. Mapeo comunitario no barrio de Caranza

<
Título do proxecto
Saíndo da consulta. Experiencia durante o mapeo comunitario do barrio de Caranza
<
Promotor/a
Andrea Ruibal Peña. Residente de Enfermería Familiar e Comunitaria do Centro de Saúde Fontenla Maristany
<
Colectivo destinatario
Poboación do barrio de Caranza
<
Obxectivos
  • Búsqueda de activos de saúde ou prescripción social, aqueles recursos que axuden a aumentar o estado de saúde da poboación.
  • O/a profesional identifica e selecciona, xunto coa persoa que acude á consulta, aquelas prestación dispoñibles na comunidade para mellorar a saúde
<
Período de desenvolvemento
Dende o ano 2016
<
Área xeográfica de intervención
Barrio de Caranza (Ferrol)
<
Breve descrición do proxecto
Os EIR comenzaron a traballar presentando o proxecto aos axentes locais e lideres da comunidade A continuación, elaboraron un diagnóstico da saúde da zona e realizaron un estudo de campo en busca de opcións que organizaron en apartados O resultado final é unha guía de activos: de saúde, educación, asociacións, espiritualidade, recursos sociais, ocio e deporte do barrio