Quen coida ao coidador?: O Barco de Valdeorras e Pobra de Trives

Quen coida ao coidador?: O Barco de Valdeorras e Pobra de Trives

<
Título do Proxecto
Quen coida ao coidador?
<
Promotor/a
Persoal de enfermería do servizo do Barco de Valdeorras e Pobra de Trives
<
Contacto
direccion.procesos.enfermaria@sergas.es
<
Colectivo destinatario
Coidadores/as principais
<
Obxectivos
 • Situar o papel e a problemática actual do coidador que exerce unha acción directa no coidado de persoas maiores e discapacitados.
 • Desenrolar habilidades para coidar sin deixar de coidarse, e aprender como evitar situacións de estres e desgastes innecesarios.
<
Período de desenvolvemento
31/05/2018 a 05/07/2018 (O Barco de Valdeorras) 02/10/2018 a 02/11/2018 (Pobra de Trives)
<
Área xeográfica de Intervención
O Barco de Valdeorras e Pobra de Trives
<
Breve Descrición do Proxecto
O Programa ten unha duración de 12h en 6 sesións de 2h:
 • Situar a integración grupal e sensibilización da problemática dos coidadores
 • Grupo familiar e roles feminino e masculino
 • Roles, espazos, límites e exercicio da autoridade
 • O proceso do deterioro
 • Papel do coidador e alternativas
 • Integración, avaliación e peche.
<
Para saber máis...
 • direccion.procesos.enfermaria@sergas.es
 • teresa.vazquez.pumarino@sergas.es
 • mariajesus.garcia.jambrina@sergas.es