Obradoiro para coidadores de pacientes inmobilizados ou con dependencia: Ourense

Obradoiro para coidadores de pacientes inmobilizados ou con dependencia: Ourense

<
Título do Proxecto
Obradoiro para coidadores de doentes inmobilizados ou con dependencia
<
Promotor/a
Dirección de procesos de enfermería
<
Contacto
direccion.procesos.enfermaria@sergas.es
<
Colectivo destinatario
Coidadores/as informais de doentes inmobilizados ou con dependencia
<
Obxectivos
 • Mellorar os coidados dos coidadores aos pacientes incluídos no programa de inmobilizados de atención domiciliaria
 • Reducir número de UPP
 • Reducir número de problemas relacionados coa hixiene e xestión da incontinencia
 • Mellorar os coñecementos sobre mobilización de pacientes
 • Mellorar o estado nutricional de xestión de problemas susceptibles de ser abordados con dietas terapéuticas
 • Mellorar o coñecemento sobre axudas sociais
<
Número de participantes previsto
20-25 por obradoiro
<
Período de desenvolvemento
2018-2019
<
Área xeográfica de Intervención
Área sanitaria de Ourense, Verín, O Barco de Valdeorras
<
Breve Descrición do Proxecto
Obradoiro con contidos básicos
 • Aseo e hixiene
 • Mobilizacións
 • Alimentación e nutrición
 • O proceso do deterioro
 • Coidar ao coidador
 • Xestión de axudas e lei de dependencia.<
Para saber mais...
 • direccion.procesos.enfermaria@sergas.es
 • norberto.camino.carreira@sergas.es
 • alvaro.carrera.garcia@sergas.es