Obradoiro para coidadores de pacientes inmobilizados: O Ventorrillo

Obradoiro para coidadores de pacientes inmobilizados: O Ventorrillo

<
Título do Proxecto
Obradoiro para coidadores de pacientes inmobilizados
<
Promotor/a
R2 enfermeira María Cristina Souto Mosteiro, R1 enfermeira Aida Bao López, enfermeira Pilar Vilariño López
<
Colectivo destinatario
Persoas coidadoras informais de pacientes inmobilizados/as
<
Obxectivos
  • Aumentar o novel de coñecementos sobre coidados a pacientes inmobilizados/as
<
Número de participantes previsto
30 persoas
<
Período de desenvolvemento
Novembro 2018
<
Área xeográfica de Intervención
Servizo de Atención Primaria O Ventorrillo
<
Pertinencia
Proporcionar información sobre coidados ao paciente inmobilizado
<
Breve Descrición do Proxecto
Intervención comunitaria: sesións grupais con simulación e adestramento. Apoio audiovisual