Federación Autismo Galicia

Federación Autismo Galicia

AUTISMO.png 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E ACCESIBILIDADE COGNITIVA  NO ENTORNO SANITARIO.
O Obxecto do Convenio
1. Desenvolvemento de actividades de sensibilización para a sociedade en xeral
2. Desenvolvemento de actividades formativas específicas para profesionais no ámbito do TEA
3. Desenvolvemento de actividades relacionadas coa promoción da saúde, a adquisición de hábitos saudables e habilidades funcionais nas persoas con TEA
4. Desenvolvemento de actividades de mellora da accesibilidade cognitiva, analizando as barreiras que deben ser superadas e mediante a colocación dunha sinalización nos centros sanitarios que identifica os espazos e as actividades.