Coidar aos coidadores: A Coruña

Coidar aos coidadores: A Coruña

<
Título do Proxecto
Obradoiro de coidadores. Coidar e Coidarse
<
Promotor/a
Paloma López Ramos
<
Colectivo destinatario
Coidadores/as en domicilios
<
Obxectivos
  • Fomentar o autocoidado nas persoas coidadores
  • Formar ás persoas coidadoras en aspectos básicos do proceso de coidado
  • Promover que as persoas coidadoras se coñezan entre si
<
Número de participantes previsto
máximo 10 persoas
<
Período de desenvolvemento
Primeira edición: xaneiro de 2018, Segunda edición: Segundo semestre de 2019
<
Área xeográfica de Intervención
A Coruña
<
Pertinencia
Cada vez é máis frecuente a figura do coidador na casa (sexa ou non familiar). A enfermeira debe informarlle e instruírlle nas claves para o autocoidado, manexo de disfaxia e alteracións da conducta, hixiene corporal, prevención das lesións por dependencia e mobilizacións.
<
Breve Descrición do Proxecto
A elección das participantes se fixo a través de proposta persoal aos coidadores por parte das enfermeiras. Duración: 1h 30minutos O obradoiro realizouse no Centro de Saúde METODOLOXÍA: - Presentación dos participantes - Desenvolvemento: Expondranse os contidos con axuda de soporte audiovisual ( presentación Power-Point para os teóricos e 3 vídeos para a parte práctica) - Despedida: pequeno xogo para que se coñezan máis e se animen a compartir aspectos persoais. Por último a Escala de Zarit de sobrecarga do coidador que se incluirá na Historia Clínica de cada asistente.