Coidados do paciente inmobilizado: Carballo

Coidados do paciente inmobilizado: Carballo

<
Título do proxecto
Coidados paciente inmobilizado
<
Promotor/a
Jesus Bello Cerdeiro
<
Contacto
Jesus.bello.cerdeiro@sergas.es
<
Colectivo destinatario
Familiares e coidadores de pacientes inmobilizados.
<
Obxectivos
  • Empoderar aos coidadores de recursos e coidados específicos de paciente inmobilizado o mobilidade limitada.
  • Potenciar o encontro de persoas ante a mesma situación de coidado para apoio do coidador principal.
<
Número de participantes previsto
Entre 8 – 10 por clase
<
Período de desenvolvemento
Desde o ano 2017 na área de Santiago e desde o ano 2019 na área de Vigo
<
Área xeográfica de intervención
Carballo
<
Pertinencia
A situación de investimento poboacional e dispersión xeográfica do area de Carballo fai que os coidadores principais estean cada vez máis sós na atención de familiares inmobilizados. A carga asistencial de coidados fai necesaria un empoderamento sobre habilidades en mobilización, aseo, alimentación, apoio social e psicolóxico.
<
Breve descrición do proxecto
Mediante diferentes dinámicas, ofrecer información sobre os coidados básicos de paciente inmobilizado. Obradoiros de mobilización e presentación de recursos.