Mapa de recursos

Mapa de recursos

O Plan galego anti VIH/sida e outras ITS financia proxectos comunitarios anti VIH/sida desenvoltos en Galicia por entidades privadas sen ánimo de lucro. Estes proxectos realizan actividades preventivas, de promoción da saúde e ofrecen diversos recursos á sociedade galega, especialmente, ás persoas máis vulnerables a estas patoloxías. Se queres saber onde se atopan estes recursos e o horario de atención ao público consulta os seguintes mapas.

NOTA: estes recursos teñen diferentes fontes de financiamento e os que teñen un asterisco están dirixidos a colectivos específicos como as persoas que exercen a prostitución.