Solicitude de alta, modificación e baixa dunha auga de baño no Rexistro de augas de baño de Galicia

Solicitude de alta, modificación e baixa dunha auga de baño no Rexistro de augas de baño de Galicia