Real decreto - Lei 17/2017, do 17 de novembro, por o que se modifica a Lei 28/2005, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco

Real decreto - Lei 17/2017, do 17 de novembro, por o que se modifica a Lei 28/2005, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco

Cargando