Promoción do uso do preservativo

Promoción do uso do preservativo

O preservativo é o método preventivo máis eficaz que existe fronte ás infeccións de transmisión sexual; Por iso, co galo de promover o seu uso, o Plan distribúe este material a través de entidades colaboradoras. Este material distribúese en persoas con prácticas de risco para a transmisión de ITS ou que pertencen a grupos de poboación con elevada prevalencia de VIH.

Os tipos de preservativos que se distribúen son o preservativo masculino normal, o preservativo masculino extraforte, os paquetes preventivos para LGBTI e o preservativo feminino. A caixa do preservativo feminino contén un folleto coas instrucións de uso. O paquete preventivo para LGBTI contén un folleto preventivo de ITS, un preservativo masculino extraforte, un folleto de uso do preservativo masculino e unha lámina de látex (para sexo oral) empaquetada individualmente.

Os locais nos que se pode adquirir este material son os Centros Quérote+, os servizos sociais e de atención á muller e xuventude dos concellos, as Unidades de Asistencia a Drogodependencias, institucións penitenciarias, consultas de matronas do Sergas e diversas entidades privadas sen ánimo de lucro que desenvolven proxectos preventivos dirixidos a persoas con prácticas de risco para a transmisión destas infeccións.

Se algunha entidade vai desenvolver algunha campaña de promoción do uso do preservativo, pode solicitalos no seguinte enderezo electrónico, números de teléfono ou fax.

E-mails: plan.vih.its@sergas.es

Números de teléfono:
881 54 29 96
881 54 29 14

Fax:
881 54 29 71