Enfermidade polo novo coronavirus (COVID-19)

Enfermidade polo novo coronavirus (COVID-19)

17​/06/2022 - Actualización do formulario de declaración de casos. Mais información nas guías correspondentes


Se vostede presenta síntomas compatibles coa COVID-19 (febre, malestar xeral, cansazo, tose ou dificultade para respirar), non debe acudir directamente a un centro sanitario. Pida cita telefónica no seu centro de saúde ou, se a sintomatoloxía é grave, chame ao 061. Se o desexa, tamén pode solicitar información sobre esta enfermidade no número 881 54 00 45