Mortalidade por causas seleccionadas

Mortalidade por causas seleccionadas

Neste apartado da páxina web da DXSP preséntase información sobre a mortalidade para 8 causas específicas, seleccionadas segundo a súa relevancia e impacto na sociedade.

De todas elas compre destacar o comportamento da mortalidade por enfermidades cerebrovasculares, accidentes de tráfico, infarto agudo de miocardio e EPOC, xa que presentan un marcado comportamento decrecente durante os últimos anos. En contraposición, á mortalidade por trastornos mentais orgánicos, senil e presenil que foi en aumento durante os últimos anos.

Enderezo de contactoServizo de Epidemioloxía
Dirección Xeral de Saúde Pública
Edificio administrativo San Lázaro s/n
15703, Santiago de Compostela
A Coruña, España
e-mail: Estatistica.SP@sergas.es
web: http://dxsp.sergas.es