Modelo para a comunicación do reinicio/peche de actividade nunha piscina

Modelo para a comunicación do reinicio/peche de actividade nunha piscina