Modelo para a comunicación do inicio de actividade nunha piscina ou variación nos datos previos declarados

Modelo para a comunicación do inicio de actividade nunha piscina ou variación nos datos previos declarados