Localización e contacto

Localización e contacto

DXSP_edificio.PNG

 

 

 

DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA

Edificio Administrativo de San Lázaro

15703 Santiago de Compostela

http://dxsp.sergas.es

Teléfono: 881 54 29 30 – Fax: 881 54 29 70

Correo electrónico: saude.publica@sergas.es