Lista de módulos

Lista de módulos

Epidat 3.1 Epidat 4 programados Epidat 4 pendentes
Axustamento de taxas Axustamento de taxas
Demografía Demografía
Mostraxe Mostraxe
Distribucións de probabilidade Distribucións de probabilidade
Concordancia e consistencia Concordancia e consistencia
Probas diagnósticas Probas diagnósticas
Táboas de continxencia Táboas de continxencia
Inferencia sobre parámetros Inferencia sobre parámetros
Análise bayesiana Análise bayesiana
Vixilancia en saúde pública Vixilancia en saúde pública
Metaanálise Metaanálise
Xerarquización ​Índices de desenvolvemento ou privación
Análise descritiva Depuración e imputación de datos
Estimación da mortalidade atribuída Análise de supervivencia
Medición de desigualdades en saúde Métodos de avaliación económica
Regresión loxística