Área de Microbioloxía

Área de Microbioloxía

◾ Equipo VIDAS (sistema automático de detección de patóxenos)

◾ Equipo VITEK (sistema automático de identificación microbiana)

◾ Equipo TEMPO (sistema automático de reconto directo de indicadores de calidade)

◾ Equipo DIVERSILAB (plataforma para realizar a tipificación de cepas microbianas mediante Rep-PCR semiautomatizada)

◾ Sistema de reacción en cadea da polimerasa (PCR a tempo real)