Laboratorios de Agua de Consumo

Laboratorios de Agua de Consumo

Requisitos dos laboratorios que realicen análises de augas de consumo

Os laboratorios que realicen as analíticas de auga e superen a determinación anual de 5000 mostras de auga de consumo, terán todos os métodos de análise acreditados pola norma UNE EN ISO/IEC-17025 a partir do 2 de xaneiro de 2024.
Os laboratorios que realicen entre 300 e 5000 mostras de auga ao ano, terán todos os métodos de análise acreditados pola norma UNE EN ISO/IEC-17025 a partir do 2 de xaneiro de 2028.

Aqueles que non superen as 300 mostras, e/ou que non teñan todos os métodos de análise acreditados por esta norma, deberan ter os métodos empregados validados e documentados de conformidade co Anexo 3 partes C, D e E segundo corresponda.

Cómpre recordar que os laboratorios que realicen análises de auga para os autocontrois de abastecementos que deban estar de alta no SINAC, deben á su vez estar dados de alta no SINAC.
Máis información no artigo 20 do Rd 3/2023