Instrución 10/2018 para garantir o control do cumprimento das obrigas derivadas da prohibición de fumar nos centros de saúde do Servizo Galego de Saúde

Instrución 10/2018 para garantir o control do cumprimento das obrigas derivadas da prohibición de fumar nos centros de saúde do Servizo Galego de Saúde

Cargando