Informes sanitarios:

Informes sanitarios:

Neste apartado atopará a información necesaria para solicitar os informes sanitarios que lle solicita o organismo de bacia para poder dar unha concesión de auga. Así mesmo tamén atopará a información de como solicitar informes sanitarios previos á construción de infraestruturas dun abastecemento

-- "Concesións/usos por disposición legal" de captacións de auga para abastecemento

-- Construción de abastecementos ou parte destes