Informes sanitarios sobre augas de consumo

Informes sanitarios sobre augas de consumo

Neste apartado atopará a información necesaria para solicitar informes sanitarios relacionados coas augas de consumo: 

-- "Concesións", "novacións" ou "usos privativos por disposición legal" de captacións de auga para abastecemento

-- Construción de abastecementos ou parte destes

-- Transporte de auga por cisternas ou depósitos móbiles