Información polínica de Galicia

Información polínica de Galicia

Datos semanais dos niveis de pole e predición

Pole.png 
 

Predición para os vindeiros meses