Inscrición: Información e ficha de inscrición

Inscrición: Información e ficha de inscrición

A inscrición á xornada é gratuíta e inclúe as pausas-café e o xantar.

Dado o aforo limitado da sala, a reserva de prazas realizarase por rigoroso orde de chegada das inscricións.

Ampliado o prazo de inscrición ata completar aforo.

Inscrición online (Enlace ficha de inscrición)

AVISO: A xornada será gravada e as imaxes poderán ser difundidas nas webs das entidades organizadoras.

 

A organización da xornada integrará os datos de carácter persoal facilitados en ficheiros automatizados da súa responsabilidade, tendo en todo momento o afectado dereito de acceso, e no seu caso, de oposición, rectificación e cancelación dirixíndose a nosa secretaría técnica, todo elo cos límites previstos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais disposicións de concordante aplicación.