GIS: Cartografía de Galicia en formato vectorial SHP para Sistemas de Información Xeográfica

GIS: Cartografía de Galicia en formato vectorial SHP para Sistemas de Información Xeográfica

A Xunta de Galicia dispón de diversos visores cartográficos desde os que se poden descargar distintas capas vectoriais da Comunidade Autónoma en formato SHP correspondentes a límites administrativos, redes de transporte, espazos naturais, hidrografía, usos do solo, etc.

A web principal é http://mapas.xunta.gal.

Os visores son os seguintes:

Visor básico

Visor xeográfico de conservación da natureza

Catálogo de paisaxes

Demarcación hidrográfica Galicia-Costa

Evolución da ocupación do solo e da paisaxe

A continuación, pódense descargar directamente as capas en formato SHP: