Etiquetaxe dos produtos alimenticios. Información facilitada ao consumidor

Etiquetaxe dos produtos alimenticios. Información facilitada ao consumidor

Neste apartado poden atopar información acerca das vantaxes da actual etiquetaxe de alimentos, que se rexe pola normativa europea e que ofrece información máis clara, completa, e útil ao consumidor.

O propósito desta normativa é conseguir un alto nivel de protección da saúde e garantir o dereito á información dos consumidores. Inclúese a lexislación aplicable, material divulgativo, as preguntas máis frecuentes ou as novidades da etiquetaxe.